Redovisa statistik om areal skogsmark

Uppdraget genomförs inom ramen för skogsprogrammet, med stöd av Naturvårdsverket, SLU och SCB.

Uppdragskälla: Beslut N2018/04159/SK, N2019/01826

Rapportering: Årligen senast 31 juli

  • Senast uppdaterad: 2023-03-23