En skogskonsulent och en skogsägare tittar tillsammans på kartprogram (Field maps) i telefon omgivna av bokskog. Foto: Jenny Leyman

Skogskunskap − en introduktion

Vet du hur en skogsbruksplan ser ut och hur informationen i den ska tolkas? Hur insatt är du i de skogspolitiska målen eller de lagar och regler som finns inom skogsnäringen? Förståelsen för skogliga frågor är mycket användbar för dig som i din yrkesroll har kontakt med skogsägare.

För dig som i din yrkesroll har vardaglig kontakt med skogsägare är det till stor nytta att ha en grundläggande förståelse för skogliga frågor. Med vår introduktionsutbildning i Skogskunskap får du den grundläggande kunskap du behöver om skog, skogsbrukets olika skötselåtgärder, skogspolitiska mål samt skogens och skogsmarkens olika värden – något du har direkt nytta av i ditt arbete.

Under utbildningen går vi igenom den svenska skogens olika värden samt vad dessa betyder för samhället, medborgarna och skogsägarna. Du får även lära dig om centrala skogliga begrepp, vilka skötselåtgärder som kan bli aktuella för ett skogsbestånd under en omloppstid, skogsbrukets arbete med miljöhänsyn och olika typer av skador på skog. Vi varvar teoripass med övningar i skogen för att du ska få en heltäckande bild av hur skogen ser ut idag.

Utbildningen riktar sig främst till skadevärderare, mäklare, lärare eller bankanställda som har kontakt med skogsägare.

Efter genomförd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar, teoripass varvas med övningar i skogen.

Pris

5 500 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Krävs ej.

Material

Boken Grundbok för skogsbrukare ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03