Skog sedd från ovan. Foto: Anton Holmström

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn − Markberedning

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen är riktad till dig som arbetar som markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning och är ett krav enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i miljöhänsyn vid markberedningsarbeten. I utbildningen tar vi bland annat upp körning i anslutning till kantzoner, vattendrag, forn och kulturlämningar och områden för friluftsliv och rekreation och mycket annat.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Natur- och kulturhänsyn – Markberedning/Markberedning rennäring, Brand och Körning i skogsmark. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till dessa. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste genomföra med godkänt resultat för att kunna påbörja den här utbildningen.

Utbildningen genomförs i fält. Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Markberedning. Förröjning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

 

Omfattning

En dag i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

3 500 kronor inklusive moms. Samt 750 kronor inklusive moms för webbdelen.

Förkunskaper

SYN:s webbutbildningar Natur- och kulturhänsyn – Markberedning/Markberedning rennäring, Brand och Körning i skogsmark.

Material

Ingår, liksom fika och lunch.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18