Användarkonto för Skogsstyrelsens öppna data

Du behöver ett användarkonto för att kunna ladda ner eller använda Skogsstyrelsens öppna data i egna system. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst. Markfuktighetskartan och trädhöjdsrastret är bara tillgängliga för de myndigheter som deltar i geodatasamverkan.

Skogsstyrelsen ser gärna ett användarkonto per företag/organisation som sedan kan spridas vidare internt. Detta gäller inte privatpersoner.

Beställ användarkonto via mejl

Du beställer användarkonto genom att mejla till oppnadata@skogsstyrelsen.se. Skriv följande uppgifter i mejlet:

  • Namn
  • Företag/organisation/myndighet/kommun/privatperson
  • E-postadress
  • Deltar i geodatasamverkan Ja/Nej
  • Telefon (frivillig uppgift)
  • Adress (frivillig uppgift)
  • Syfte (frivillig uppgift)

Användarkontot innebär inga avgifter eller andra förpliktelser.

Därför behöver vi information om dig som användare

Vi samlar denna information för att kunna informera om eventuella större förändringar och driftsstörningar. Vi vill också kunna ha en dialog om framtida utveckling med dig som användare. De personuppgifter som du lämnar kommer inte att föras vidare till någon annan. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om de riktlinjer vi följer när det gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Senast uppdaterad: 2020-09-02