Avverkningsinformation - beskrivning av geodata

Avverkningsanmälningar

Anmälan till Skogsstyrelsen görs vid; föryngringsavverkning, avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, uttag av skogsbränsle, användning av utländska trädslag, skyddsdikning och för samråd om åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön. I vissa fall krävs ett tillstånd. Sedan 1998 finns kartfiguren digitalt.

Utförda avverkningar

Områden som avverkats enligt skillnadsanalys i satellitbilder.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04