Kulturhänsyn - beskrivning av geodata

Inventering av forn- och kulturlämningar på skogsmark, Skog och historia. Uppgifterna är preliminära eftersom de inte genomgått fullständig kvalitetsgranskning för överföring till Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR). För att få en komplett bild av fornminnena inom ett område måste du även ha ett datauttag från KMR.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04