Markförhållanden - beskrivning av geodata

Lutning

Lutning i grader från Lantmäteriets nationella höjdmodell.

Markfuktighet

DTW Markfuktighet är framtagna utifrån en matematisk modell av terrängen och vattnets rörelser i landskapet. Markfuktigheten redovisas på kartan i olika nyanser av blå färger från blöta till friska-fuktiga områden (0-1 meter till grundvatten).

SLU Markfuktighet är framtagna genom en sambearbetning av 24 olika kartor och fältdata från riksskogstaxeringen och en maskininlärningsmodell som tränats för att hitta blöt och fuktig mark.

Diken

Diken är framtagna genom en sambearbetning av Lantmäteriets Laserdata skog eller Laserdata NH och en maskininlärningsmodell som tränats på att klassificera diken.

Risk för ras och skred

Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04