KN nomenklatur utrikeshandelsstatistik

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) används av samtliga EU-länder i utrikeshandelsstatistik för varor och även i EU:s gemensamma tulltaxa.

I tabellen nedan finns ett par koder som används när det gäller rundvirke, sågspån och flis.

Kod Beskrivning
4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exklusive grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande). 
4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
440110 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.
440111 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. av barrträ.
440112 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. av lövträ.
440121 Trä, av barrträ, i form av flis eller spån.
440122 Trä, av lövträ, i form av flis eller spån.
440130 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
440131 Träpelletar.
440139 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter eller liknande former (exkl. träpelletar).
440140 Sågspån och annat träavfall.