Lägesbeskrivning vecka 23

Senaste veckans regn återspeglas i fällornas låga fångster. Nederbörden gör även att det kan vara svårt att se det bruna borrmjölet som spolas bort när regnet faller.

Störst fångst, 700 stycken, har registrerats i Vallentuna, så Stockholmsområdet har haft viss flygaktivitet. Angrepp på vindfällen och stående skog har noterats på flera håll i södra delen av landet.

Eftersom borrmjölet kan ha spolats bort där det har regnat, är det bäst att leta efter angrepp när det varit uppehåll något dygn. Regnar det ihållande kan ett alternativ vara att spana efter ingångshål i barken.

Nu är det hög tid att ta hand om nedblåsta granar och snöbrott. 

Kartförklaring

  • I de områden i kartan som är färgade lila kommer granbarkborren med stor sannolikhet att börja svärma när temperaturen stiger över 18 grader.  
  • Gröna markeringar visar orter utan svärmning.
  • Gula markeringar visa en viss flygaktivitet, men ingen svärmning.
  • Ju rödare färg markeringarna har desto större är svärmningsaktiviteten.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-11