Bild på ett diagram.

Kom igång med PxWeb

Skogsstyrelsen har två PxWeb databaser tillgängliga på vår webbplats, en för vår statistikproduktion och en för Skogliga konsekvensanalyser 2022.

För att du lättare ska komma igång med att använda statistikdatabaserna följer här ett par enkla instruktioner. Vi rekommenderar också att du själv provar dig fram. Kontakta oss gärna om du undrar över något eller behöver hjälp.

Ta fram en tabell genom att välja ämne och variabler

  1. Börja med att välja ”Skogsstyrelsens statistikdatabas” eller "SKA22", beroende på vilken PxWeb-plats du är inne i.
  2. Välj därefter ämnesområde.
  3. Välj sedan tabell.
  4. Nu är det dags att välja vilka variabler i tabellen som du vill ta del av. Du kan markera enskilda värden för en variabel eller välja att ta med alla värden.
  5. När du valt färdigt trycker du på knappen ”Fortsätt”.
  6. Nu har du skapat din tabell.
    Scrolla uppåt och nedåt eller höger och vänster för att se alla värden. Om tabellen innehåller mer än 1 000 rader eller mer än 100 kolumner har den blivit beskuren. Om du sparar ner tabellen i tillexempel Excel så kommer alla dina valda värden med.

Skapa och spara i olika format

Under rubrikerna till vänster om tabellen finns ytterligare information och möjligheter. Här följer en kort sammanfattning av innehållet. Men vi rekommenderar att du går på upptäcktsfärd själv i programmet. Klicka på de olika alternativen och prova att skapa olika format. Då lär du dig snabbt hur det fungerar.

Om tabellen

Här hittar du bland annat kontaktuppgifter, källa och senaste uppdatering.

Visa resultat som

Du kan visa din tabell i flera olika format och även som diagram. Vilka format som finns hittar du här. Observera att om du valt väldigt många värden går det oftast inte att skapa ett diagram. Då får du gå tillbaka och se om du kan minska ner antalet värden och sedan skapa ett diagram igen. Ibland måste man prova sig fram innan man är nöjd.

Ändra och beräkna

Under den här rubriken finns flera sätt att ändra tabellen på. Det mest användbara brukar vara att pivotera. Det betyder att du kan ändra ordning på tabell – och kolumnrubriker.

Spara resultat som

Du kan enkelt spara ner din tabell och det finns flera olika filformat att välja mellan. Det är särskilt användbart om du vill fortsätta att göra bearbetningar i till exempel Excel eller något annat program som du har.

Spara sökningen

Kanske vet du att du kommer att vilja komma tillbaka till exakt samma tabell som du har skapat. Då använder du funktionen spara sökningen. Du kan spara ner på olika sätt, kanske som det ser ut på skärmen eller i Excel. Du kan också välja om du vill att tabellen ska uppdateras automatiskt när den uppdateras. När du valt format skapas det en länk som du kan använda i till exempel en rapport eller på en webbsida.

Fotnoter

Direkt under tabellen hittar du fotnoter. Vissa finns direkt under tabellen och andra under rubriken ”Fotnoter”.

Gör denna tabell tillgänglig i din applikation

Sist men inte minst har du möjlighet att spara din tabell som en API-fråga. URL:länk och JSON fråga får du fram när du klickar här.

Teknisk beskrivning

Publiceringen bygger på programmet PX-Web. Skogsstyrelsen använder programmet på licens från SCB Statistiska Centralbyrån. Grundidén är att vi tillverkar stora så kallade PX-filer som läggs ut på Internet och sedan skapar PX-Web en innehållskatalog och ger uttagsmöjligheter. Programmet används av flera statistikbyråer och en del myndigheter/kommuner i Sverige.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-09