Markberedning. Foto: Rune Ahlander

Tidpunkt för markberedning

När på året du ska markbereda beror till stor del på vilken föryngringsmetod du har valt.

Plantering

Det är lämpligt att du markbereder på hösten om du ska plantera kommande vår. Då hinner marken "ligga till sig" och andra växter hinner inte etablera sig i markberedningen före plantan. På ståndorter där det är lämpligt att plantera i ren mineraljord kan du plantera direkt efter att du har markberett.

Markberedningsresultatet blir bättre om du har skördat grenar och toppar, så kallat grot, än om avverkningsresterna ligger kvar på hygget. Grotskörd innebär ofta att du kan markbereda och plantera ett år tidigare än om du inte grotskördat.

Sådd

Vid maskinell sådd gör du markberedning och själva sådden samtidigt. Ska du så manuellt ska du göra det snarast efter markberedning. Annars gör regn och upptorkning att markberedningen får en hård skorpa och fröet får svårare att gro. Väntar du ännu längre med sådden kan hyggesvegetationen bli besvärlig för groddplantorna.

Naturlig föryngring

Vid naturlig föryngring är det viktigt att markbereda när fröträden har börjat producera lite större mängder frö. Det innebär att du bör vänta två till tre år efter föryngringsavverkning. Då har fröträden börjat öka sin fröproduktion efter att de friställts.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-21