Skotare lastas. Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Avverkning av riskbestånd

Ett riskbestånd är ett granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre eller som står på mark som är för torr eller för blöt för att granen ska trivas.

Syftet med avverkningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna granbestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.

Om beståndet avverkas före vårsvärmningens start runt 1 maj och transporteras till industri inom 5 – 6 veckor eller allra senast 30 juni fungerar virket automatiskt som fångstvirke och stora mängder granbarkborrar följer med virket till industrin och dödas där.

Du kan ta hjälp av Skogsstyrelsens riskindexkarta för granbarkborre för att se vilka områden som löper störst risk att angripas.

Kontakta virkesköpare i tid

Tänk på att kontakta din virkesköpare i god tid för att säkra att virket kan transporteras bort i tid. 

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd.

Anmäl till Skogsstyrelsen

Avverkningsanmälan ska göras till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas, så skicka in anmälan i god tid. Du är inte bunden att avverka hela det bestånd du anmält utan kan sedan välja om du ska avverka hela, delar eller inget alls av beståndet. I vissa fall finns möjligheten att få undantag från sexveckorsregeln vid större angrepp, men det går snabbare om du förberett din avverkningsanmälan och skickat in den i god tid.  

Lämna granar med gamla angrepp

Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29