Lagbok. Foto: Mostphotos

33 domar från mark- och miljödomstolen överklagas

Nyhet - 07 mars 2024

Skogsstyrelsen har beslutat att överklaga de 33 domarna från mark- och miljödomstolen som rör tillsynen av avverkningsanmälningar. Motivet är att få vägledning från högre instans.

Totalt är det 40 avverkningsärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Sju av dem avgjordes i mark och miljödomstolen i Vänersborg i december förra året där domstolen avvisade överklagandena. Domstolen menade att Skogsstyrelsens hantering av avverkningsärendena i det automatiska urvalssystemet inte är att se som ett beslut som ska gå att överklaga. 

Olika bedömningar

15 februari kom de övriga 33 domarna från mark- och miljödomstolen i Växjö som till skillnad från mark- och miljööverdomstolen i Vänersborg gjorde bedömningen att Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga. Därmed kunde domstolen också pröva målen.

– Nu har vi sju domar som säger en sak och 33 domar där domstolen gjort en annan bedömning. För att vi ska få tydlig vägledning kring hur vi ska hantera vår tillsyn i skogen och för att skogsägarna ska få veta vad som gäller är det viktigt att vi får en prövning i högre instans, säger Thomas Mårtensson, chef för Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Upp till 70 000 anmälningar per år

Varje år får Skogsstyrelsen in omkring 65 000-70 000 avverkningsanmälningar per år. Med hjälp av ett automatiskt urvalssystem väljs ett antal av de inkomna ärendena ut för manuell hantering.

I överklagan till Mark- och miljööverdomstolen bestrider Skogsstyrelsen att hanteringen av avverkningsanmälningarna i det automatiska urvalssystemet är att se som ett förvaltningsbeslut och om det ändå skulle vara så, borde det inte vara möjligt att överklaga.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30