Piloter inom projektet

I projektet har olika piloter genomförts för att undersöka både specifika tjänster och serviceutveckling generellt inom den skogliga sfären. Sidan är under uppbyggnad och material publiceras eftersom.

Resultaten från dessa piloter presenteras på denna sida och bidrar till det samlade kunskapsbidraget från projektet i sin helhet. Erfarenheterna och kunskapen från piloterna förmedlas i lite olika format, t.ex. webinars, videopresentationer och skrivet material, länkar återfinns från denna sida kategoriserat utifrån piloternas innehåll.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23