Skogsbruksplan med kolbudget

Skogens klimatnytta har diskuterat flitigt under de senaste åren och intresset för att bidra till en hållbar utveckling stiger. Olika typer av beslutsstöd kan möjliggöra detta. Ett av dessa är skogsbruksplanen utifrån vilken skogsägaren kan fatta beslut kring sin skog och hur den positivt kan bidra till klimatet.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23