Geodatasamverkan

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata och tjänster från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU). De som är med i geodatasamverkan betalar en årsavgift för att få tillgång till geodata och tjänster.

  • Den nationella geodatastrategin har en viktig roll för utvecklad samverkan för öppna, användbara och tillgängliga geodata från offentliga producenter.  
  • Den nationella geodatastrategin mål för år 2016-2020 är utvecklad samverkan för öppna, användbara och tillgängliga geodata från offentliga geodata-producenter.
  • Lantmäteriet är samordnande myndighet för den nationella geodatastrategin.
  • Geodatarådet har en viktig roll i genomförandet av den nationella geodatastrategin. Geodatarådet utses av regeringen.
  • Senast uppdaterad: 2022-05-02