FTP - nedladdning av geodata

Skogliga grunddata, SLU Markfuktighetskarta och trädhöjdsraster från laserdata skog (2018 och framåt) är tillgängligt för nedladdning via FTP (File transfer protocol). Även SLU Skogskarta 2015, med nya beräkningar över trädslagsfördelningen i Sveriges skogar, finns tillgänglig, liksom Dikeskartor Raster. Tidigare versioner av SLU Skogskarta finns på SLU:s webbplats.

Adress: ftps://ftpsks.skogsstyrelsen.se
Användarnamn: SGD
Lösenord: 0N!nd=I9EJ

Använd en ftp-klient, som till exempel Filezilla, för att hämta filerna.

Är du medlem i geodatasamverkan?

Om du är medlem i geodatasamverkan, är det även möjligt att ladda ner trädhöjdsraster från laserdata NH (2009-2016) och markfuktighetskarta DTW (depth-to-water). Kontakta kartor@skogsstyrelsen.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord.

Riskindexkarta granbarkborre

Du kan ladda ner riskindexkarta för granbarkborre via ftp. Kartan visar inte faktiska angrepp utan lyfter fram de skogstyper som granbarkborren söker sig till.  

Kartan finns för hela Sverige men är framförallt aktuell att använda i regioner som är drabbade av granbarkborre.

Adress: ftps://ftpsks.skogsstyrelsen.se
Användarnamn: Skadorpaskog
Lösenord: $tS.?ggqJ7

  • Senast uppdaterad: 2024-02-13