REST-tjänster för geodata

Skogsstyrelsens tjänster har stöd för REST-anrop. Det är ArcGIS Servers syntax för REST-anrop som gäller.

I geodatatjänsten Skogliga grunddata ingår volym, medelhöjd, grundyta, medeldiameter och biomassa. Detta data är öppna geodata. Även lutning, trädhöjdsrastret från nya laserdata, SLU markfuktighetskarta samt dikeskarta raster är öppna data. 

Arbetar du på en myndighet som deltar i geodatasamverkan? Då kan du även få tillgång till trädhöjdsraster från första laserskanningen och flygbild samt markfuktighetskarta DTW. 

I de tekniska specifikationerna hittar du information om hur anropen ska göras.

  • Senast uppdaterad: 2022-08-17