REST-tjänster för geodata

Skogsstyrelsens tjänster har stöd för REST-anrop. Det är ArcGIS Servers syntax för REST-anrop som gäller. Observera att vi från och med 8 februari har stängt våra versionslösa tjänster. Aktuella tjänster finner du under Relaterade webbsidor.

I geodatatjänsten Skogliga grunddata ingår volym, medelhöjd, grundyta, medeldiameter och biomassa. Detta data är öppna geodata. Även lutning, trädhöjdsrastret från nya laserdata, SLU markfuktighetskarta samt dikeskarta raster är öppna data. 

Arbetar du på en myndighet som deltar i geodatasamverkan? Då kan du även få tillgång till trädhöjdsraster från första laserskanningen och flygbild samt markfuktighetskarta DTW. 

Länkar till REST-tjänster finns under Relaterade webbsidor.

I de tekniska beskrivningarna finns information om hur anropen ska göras. Beskrivningarna finns under Relaterade dokument.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-14