Skogens pärlor - bakgrundskartor

Du kan välja mellan flera olika bakgrundskartor i Skogens pärlor - kartan, satellitortofoto, satellitbilder, flygbilder och skoglig grunddata - mark.

Kartan

Kartor är hämtade från Lantmäteriet och visar ortsnamn, vägar, vattendrag med mera. Det går även växla mellan att visa terrängen och flygfoto.

Satellitortofoto

Satellitortofoton visar ett flygfoto i bakgrunden med färginformation från senaste satellitbilden.

Satellitbilder

Satellitbilderna har låg upplösning vilket gör att man ser färre detaljer i bilden, men de tas varje år och ger en uppdaterad bild av skogen.

Flygfoto

Flygfoton från Lantmäteriet i färg och infraröda bilder. Det finns även historiska flygbilder för jämförelse över tid. De äldsta är från 1950-talet.

Skoglig grunddata – mark

Kartor som beskriver mark- och terrängförhållanden utifrån höjdmodellen i Lantmäteriets laserskanning.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04