Två nyangripna granar till vänster med gnagmjöl runt stammen. Till höger lite äldre angrepp. Foto: Gunnar Isacsson

Sök och plock

Sök och plock är en metod för att bekämpa granbarkborrar. Metoden går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden.

Sök och plock är som mest effektivt medan en ny generation granbarkborrar fortfarande befinner sig i ägg- larv- eller puppstadiet. Det är i första hand under maj-juni, vid sena svärmningar även under juli-augusti.

Leta efter angripna stående levande gröna granar och granar med gulnande barr. Följ svärmningsövervakningen på Skogsstyrelsens webbplats för att se när det är dags att leta. Sökandet bör upprepas efter svärmningstoppar under hela säsongen april-oktober. 

Tidiga tecken på angrepp

Angreppet syns säkrast genom att det rasar ner rödbrunt borrmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Om det rasar ner borrmjöl är granen redan dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri innan den nya generationen är färdigutvecklad, helst inom 5-6 veckor.  

Barkning 

Som alternativ för den självverksamme: Fäll angripna granar och barka eller fräs av all bark. Barka medan den nya generationen granbarkborre fortfarande är i larvstadiet. Finns det nykläckta barkborrar i barken måste barken och barkborrarna fräsas sönder. 

Riskområden

Angrepp på stående granar på försommaren tycks vara vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp. Senare på säsongen verkar det bli vanligare med angrepp lite var som helst i skogen. Du kan ta hjälp av Skogsstyrelsens riskindexkarta för att se vilka områden som löper störst risk att angripas.

Senare angrepp syns högre upp

Observera att angrepp senare på säsongen ofta börjar några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter fläckar med avvikande färg där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.   

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29