Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om projektet och vad som är på gång är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Projektledning

Gunilla Oleskog, projektledare
Telefon: 0413-294 61
E-post: gunilla.oleskog@skogsstyrelsen.se

Lena Allthin, kommunikatör och biträdande projektledare
Telefon: 036-35 93 51
E-post: lena.allthin@skogsstyrelsen.se

Maria Larsson, kommunikatör
Telefon: 036-35 93 75
E-post: maria.larsson@skogsstyrelsen.se

Fredrik Nordwall, temaledare 1
Telefon: 010-698 60 17
E-post: fredrik.nordwall@havochvatten.se

Tobias Eriksson, temaledare 2
Telefon: 010-225 43 71
E-post: tobias.eriksson@lansstyrelsen.se

Karin Malm, temaledare 3
Telefon: 035-13 68 44
E-post: karin.malm@skogsstyrelsen.se

Therese Stenholm Asp, temaledare 4 
Telefon: 010- 224 02 00
E-post: therese.asp@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen

Norra Västerbottens distrikt

Marie Lundström
Telefon: 0910-43 84 06 
E-post: marie.lundstrom@skogsstyrelsen.se

Södra Västerbottens distrikt

Ragna Lestander
Telefon: 0930-398 32
E-post: ragna.lestander@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Linda Nilsson
Telefon: 0693-66 12 42
E-post: linda.nilsson@skogsstyrelsen.se

Uppsala-Västmanlands distrikt

Magnus Lindh
Telefon: 021-15 36 33
E-post: magnus.lindh@skogsstyrelsen.se

Jönköpings distrikt

Anders Magnebäck
Telefon: 0380-41 47 33
E-post: anders.magnebäck@skogsstyrelsen.se

Blekinge distrikt

Anna Hermansson
Telefon: 0457-45 51 98
E-post: anna.hermansson@skogsstyrelsen.se

Hallands distrikt

Karin Malm
Telefon: 035-13 68 44
E-post: karin.malm@skogsstyrelsen.se

Kalmar distrikt

Lars Carlsson
Telefon: 0492-756 87
E-post: lars.carlsson@skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Matti Ermold
Telefon: 010-698 15 17
E-post: matti.ermold@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Fredrik Nordwall
Telefon: 010-698 60 17
E-post: fredrik.nordwall@havochvatten.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Tobias Eriksson
Telefon: 010-225 43 71
E-post: tobias.eriksson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland

Elin Götzmann
Telefon: 010-225 33 96
E-post: elin.gotzmann@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköping

Therese Helgesson
Telefon: 010-2236338
E-post: therese.helgesson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar

Carina Pålsson
Telefon: 010-223 85 35
E-post: carina.palsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Blekinge

Jonas Warhammar
Telefon: 010-22 40 153
E-post: jonas.warhammar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland

Helena Westerberg
Telefon: 010-224 34 11
E-post: helena.westerberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västmanland

Gunilla Alm
Telefon: 010-224 92 04
E-post: gunilla.alm@lansstyrelsen.se

Svensk Våtmarksfond

Hans von Essen
Telefon: 072-218 75 99
E-post: info@vatmarksfonden.se

Ume/Vindelälvens Fiskeråd

Daniel Holmqvist
Telefon: 0950-164 14
E-post: daniel.holmqvist@lycksele.se

Bottenhavets vattendistrikt/Länsstyrelsen Västernorrland

Maria Elfving
Telefon: 073- 441 04 73
E-post: maria.elfving@lansstyrelsen.se

Södra Skogsägarna

Anette Karinsdotter
Telefon: 073-462 37 02
E-post: anette.karinsdotter@sodra.com

Mellanskog

Teresa Jonsson
Telefon: 010-482 80 55
E-post: teresa.jonsson@mellanskog.se

Norra Skog

Satu Aguilar
Telefon: 070-289 28 27
E-post: satu.aguilar@norra.se

  • Senast uppdaterad: 2024-02-22