Vandring längs demoslingan Hjärtaredsån, Halland. Styrgruppsmöte 2022. Foto: Grip on Life

Årligt styrgruppsmöte med sikte på fortsatt arbete

Nyhet - 18 oktober 2022

Mycket har hänt det senaste året inom Grip on Lifes verksamhet. Tillbakablickar, men också fokus på fortsatt arbete var det centrala under det årliga styrgruppsmötet 4 oktober.

En gång per år möts styrgruppen för Grip on Life för att diskutera nuläget och det fortsatta arbetet med att öka intresset för och kunskapen om skogsbruk vid vatten, samt restaurering av vattendrag och våtmarker. Målet är att genomföra alla de aktiviteter som Grip on Life föresatt sig innan projektet avslutas 2025.

Under året har Grip on Life invigt ett antal nya demonstrationsslingor, bland annat vid Håltjärnsbäcken i Västmanland, Sandvadsbäcken i Kalmar län, Undenäs i Tiveden samt Hjärtaredsån i Halland. Ett antal filmer har också färdigställts, däribland Svenska pärlor som vunnit ett antal utmärkelser. Vi har också precis färdigställt en lärarhandledning riktad till grundskolan för utomhusaktiviteter kopplat till Skog och Vatten som snart kommer i tryck.

Förra året härjade fortfarande coronapandemin, men i år möttes styrgruppen i Ullared, Halland. Dagen inleddes med en genomgång av vad som hänt under året. Styrgruppen vandrade också längs demonstrationsslingan Vattnets Värden som ligger i anslutning till Gekås camping i Ullared. Denna Grip on Live-slinga är 1,5 km lång och följer en bit av Hjärtaredsån. Demonstrationsslingan invigdes i maj och har sedan dess haft drygt 300 besökare. Genomsnittliga antalet besökare är 20 personer per dag och med toppnoteringen drygt 100 personer på invigningsdagen i maj.

Dagen avslutades inomhus med reflexioner om vad styrgruppen tar med sig från dagen. Bland annat nämndes att det är viktigt att sprida kunskap och information från Grips alla verksamheter. Samverkan mellan myndigheter och skogsägarföreningarna togs också upp som en viktig aktivitet att fortsätta med.