Vattendrag i skogen. Foto: Karin Malm

Åtgärdsplan ska förbättra miljön runt Mieån

Nyhet - 17 november 2021

Genom att arbeta tillsammans ska lokala intressenter och myndigheter ta fram en långsiktigt hållbar åtgärdsplan för Mieån i Blekinge. Hur kan vi fortsätta nyttja de resurser som finns men på ett hållbart sätt? Det är temat för vår fältdag den 19 november.

Utmaningarna kring ån är många - trygga säker dricksvattenförsörjning, skapa fria vandringsvägar för fisk, hantera ojämnt vattenflöde och tidvis uttorkning, men också förbättra situationen för den hotade och skyddsvärda arten flodpärlmussla samt dess värdfisk öring som finns i ån.

Andra utmaningar är historiska rensningar och rätningar och en tilltagande brunfärgning (brunifiering) av vattendraget. Förhållanden som gör det svårare för både djur, växter och människor att verka och leva vid ån.

Därför ordnar vi in till en fältdag vid ån på temat skogsbruk vid vatten. Under dagen kommer vi att visa upp och diskutera exempel på åtgärder och anpassningar utmed ån. Vi kommer också berätta om dricksvattenförsörjningen och Mieåns förmåga att hålla kvar vattnet i landskapet. Åtgärder för att återställa naturliga livsmiljöer i ån och vad man ska tänka på vid rensning av diken är andra inslag under dagen.

Datum: 19 november 2021
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Gäddeviksås kvarn och såg vid sjön Miens södra strand

Fältdagen är en del av arbetet i den samverkansprocess som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Blekinge län bedriver inom Grip on Life. I Blekinge ska vi, tillsammans med de som lever, verkar och har intresse i Lyckebyån och Mieån, arbeta fram långsiktigt hållbara åtgärdsplaner för de båda åarna.

Hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna om du har frågor om dagen.