Kantzon utmed Fylleån, Halland. GRIP on LIFE. Foto: Stefan Andersson

Examensarbete om att bruka skog utan att påverka källmiljöer

Nyhet - 13 augusti 2018

Svenska skogar är rika på källor och källmiljöer är viktiga för den biologiska mångfalden, men de är också känsliga och riskerar att förstöras om till exempel en skogsmaskin kör för nära. Ett examensarbete i teknisk geologi från Lunds universitet, som delvis finansieras av Grip on Life, visar att det finns flera åtgärder att vidta i samband med skogsbruk för att skydda källmiljöerna.

Examensarbetet "Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk" är skrivet av Marie Bergengren på Lunds universitet och har delvis finansierats av Grip on Life.

Arbetet visar hur källor kan påverkas av närliggande skogsbruk samt hur man kan mäta och även förhindra dessa förändringar. Man kan till exempel att använda sig av en markfuktighetskarta för att planera körstråken så att skogsmaskiner undviker blöta partier. Skogssektorn har också tagit fram en målbild för hänsyn till källor som förklarar hur man kan skydda dem.

Vad är en källa?

Där grundvatten strömmar ut på marken i en tydlig punkt uppstår en källa. Källor kan se ut på många olika sätt, allt från stora åskällor där flera hundra liter vatten i sekunden strömmar ut till små moränkällor där bara en liten rännil sipprar fram. Källvattnet har speciella egenskaper som lockar till sig vissa arter av växter och djur; det håller en jämn temperatur, det är ofta rikt på mineraler och vanligen finns det tillgängligt året runt eftersom källor inte brukar frysa på vintern eller torka ut på sommaren.

Hitta källorna för att skydda dem

Det händer att källor skadas och förstörs, så det verkar saknas en länk mellan den teoretiska kunskapen om källmiljöer och det skogsbruk som riskerar att skada dem. Information om källornas naturvärden, vilka åtgärder man kan vidta för att visa hänsyn till källmiljöerna och inte minst var källorna finns måste bli mer lättillgänglig för alla, skriver Marie Bergengren i sitt arbete.

Det går i viss mån att restaurera skadade källmiljöer, men inte alltid. Därför bör första prioritet vara att skydda källorna så de inte påverkas negativt, menar Marie Bergengren. För att ta reda på om en skogsägare har källor på sin mark kan tjänsten Kartvisare Källor från Sveriges geologiska undersökning (SGU) vara en hjälp.