En bild från Grip on Lifes film "Inte bara fisk". Foto: Bitzer Productions AB

Filmpremiär: Inte bara fisk

Nyhet - 13 december 2023

Fiskarna var större förr, innan vattendragen rensades för att flotta timmer och innan vattenkraften byggdes ut. Men nu då? Med lite hjälp på traven, för att få bättre vattenmiljöer, kanske fisken växer på sig igen? Och våra vattendrag betyder ju mycket mer än bara fisk...

I filmen får du bland annat veta mer om arbetet med att återskapa bättre vattenmiljöer i Ruskträskbäcken i Västerbotten och vad fisket kan göra för livsmiljön i bygderna och den lokala ekonomin.

Filmen är producerad av Bitzer Productions AB på uppdrag av Grip on Life IP.