Flygbild på en del av Lyckebyån med omkringliggande våtmark. Foto: Bitzer Productions AB

Filmpremiär: Våtmarker fulla av liv - vägen tillbaka

Nyhet - 11 mars 2024

Torrlagda våtmarker skulle bli odlingsmark och ge mer mat på bordet när Sveriges befolkning växte, men resultatet blev inte alltid som det var tänkt. Nu restaureras våtmarker till nytta för både människor och djur.

Ett exempel finns längs med Lyckebyån i Blekinge, där den restaurerade våtmarken numera myllrar av liv och bidrar till naturlig vattenrening.

- Många har ofta något i skogsmarken som inte producerar något, men man kan också skapa något som ökar det biologiska värdet i det området, säger markägaren som medverkar i filmen.

Filmen producerades av Bitzer Productions AB på uppdrag av Grip on Life IP.