Demonstrationsområde i Sorsele som skapats inom projektet. På ytan har vi huggit och röjt för att skapa så stor skiktning som möjligt. Syftet är att visa hur man kan förbereda skogen i tidig ålder för att kunna skötes med hyggesfritt skogsbruk i framtiden.  Foto: Ida Olofsson

Hyggesfritt skogsbruk och vatten diskuterades på digitala fältträffar

Nyhet - 22 oktober 2020

Nyligen arrangerade vi två digitala fältträffar. Under två dagar lyssnade vi till föreläsningar och höll diskussioner om hänsyn till vatten och hyggesfritt skogsbruk.

Att göra fältträffar digitala är en utmaning - en rolig och lärorik sådan! Tidigare i oktober arrangerade vi två digitala fältträffar om vatten och hyggesfritt skogsbruk.

Hänsyn till vatten temat för första dagen

Temat för första dagen var hänsyn till vatten och målbilder. Vi pratade om praktisk hänsyn och Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen, gav oss en informativ och nyttig genomgång av målbilderna kopplade till vatten. Till träffen var även ytterligare föreläsare inbjudna - Per Erik Karlsson från IVL Svenska Miljöinstitutet och Lenka Kuglerova, lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Per Erik Karlsson presenterade mätningar som görs inom krondroppnätet av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemin på olika ställen i Sverige och hur miljöbelastningen ser ut i norra Sverige. Han berättade också om vad som är skogsbrukets påverkan på markvattenkemin. Lenka Kuglerova presenterade sin nypublicerade forskningsstudie där hon jämför kantzoner i Kanada, Sverige och Finland. En nyttig dag, helt i vattnets tecken!

Fokus på hyggesfritt skogsbruk

Under den andra dagen fortsatte vi att prata om hänsyn mot vatten, fast med fokus på hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk är ett alternativt sätt att sköta skogen vid känsliga vattendrag.

Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist, berättade om Skogsstyrelsens nationella projekt om hyggesfritt skogsbruk. Johan Sonesson, forskare på Skogforsk, presenterade nyttan och kostnaden med olika typer av skötta och oskötta kantzoner. Slutligen berättade Fredrik Sjödin från SLU om ett forskningsförsök på hyggesfritt skogsbruk som också sker i Sorsele kommun.

Träffen avslutades med att vi visade filmer och bilder på demonstrationsområdet inom hyggesfritt skogsbruk som vi inom projektet har skapat i Sorsele.

Sammanfattningsvis - två mycket bra dagar med intressanta föreläsare och bra diskussioner! Till nästa gång funderar vi på hur vi kan få med fler representanter från skogsnäringen.