Omslag och ett uppslag från tidningen Skogseko Del 2

Lär dig mer om skogens vatten – extra bilaga i tidningen Skogseko

Nyhet - 04 mars 2024

Missa inte att ta del av vår bilaga i tidningen Skogseko om skogsbruk och vatten! Tidningen har publicerats digitalt och går att läsa kostnadsfritt av alla intresserade.

Skogseko Del 2 behandlar ämnesområdet skogens vatten utifrån flera olika aspekter. Bilagan, 16 sidor, ger bland annat tips om skogsbruk med hänsyn till skogens vatten och dyker ner i kantzonens stora betydelse både för vattnets kvalitet och för olika växter och djur.

Ett annat aktuellt ämne är återställning av våtmarker. Forskaren Åsa Kasimir, Göteborgs universitet, berättar om den stora klimatvinsten som kan uppstå efter en restaurering, förutsatt att den utförs på rätt sätt och på rätt typ av mark. Men en återställning har också stor positiv betydelse för den biologiska mångfalden, det visar inte minst restaureringen av en våtmark i Blekinge som vi besökt.

I Skogseko Del 2 berättar vi också om svämplan – det vill säga området närmast ett vattendrag som regelbundet översvämmas. Vad kännetecknar ett svämplan, vilken betydelse har det – och vad kan man behöva tänka på som markägare?

Skogsstyrelsens tidning Skogseko, inklusive Skogseko Del 2, skickas ut till omkring 200 000 mottagare. Tidningen finns även som e-tidning. Skogseko Del 2 har producerats av Grip on Life.

Läs Skogseko Del 2 om skog och vatten