Bild av broschyren Bidrag för bättre vattenmiljö

Lista över bidrag att söka för att förbättra vattenmiljöer - inspireras av konkreta exempel

Nyhet - 18 december 2023

Det finns många olika bidrag att söka med syfte att förbättra miljön i hav och vatten. I en ny broschyr ger Grip on Life kortfattade exempel på hur bidrag har använts i praktiken. Bidragen kan sökas såväl av privatpersoner som organisationer.

Grip on Lifes har en sökbar sammanställning av bidrag och stöd som berör förbättrade vattenmiljöer och som lanserades 2020. Syftet med sammanställningen är helt enkelt att göra det enklare att hitta de bidrag som går att söka hos såväl myndigheter som andra finansiärer.

Nu ger Grip on Life även ut en broschyr, "Bidrag för bättre vattenmiljö", med dels exempel på bidrag att söka, dels exempel på konkreta åtgärder som fått stöd.

– Det finns en lång rad olika stöd och bidrag som kan förbättra vattenmiljön, men alla är kanske inte så kända och därför vill vi sprida kunskapen om dem. Ett mål i Grip on Life är ju att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker. Broschyren är tänkt att ge inspiration till hur bidragen kan användas, säger Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten och delprojektledare i Grip on Life.

Den sökbara sammanställningen av stöd och bidrag ligger på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Broschyren kostar inget att ladda ner, och det går bra att sprida den vidare.