Bild över strömmande vatten i Hedströmmen som kantas av grön lummig växtlighet med lönn i förgrunden. Foto: Gunilla Alm

Nu förbättrar vi förutsättningarna för fisk i Hedströmmen

Nyhet - 01 september 2023

Livsförutsättningarna för bland annat öring ska förbättras i Hedströmmen. Med start i september påbörjas ett arbete med manuell biotopvård finansierat av Grip on Life. Intresserade sportfiskare och fiskerättsägare är välkomna att delta.

Hedströmmen bjuder på fina naturupplevelser! Samtidigt är ån bitvis väldigt påverkad av mänskliga aktiviteter, som rensning. Därför är det idag brist på bra ståndplatser, uppväxt- och lekmiljöer för strömlekande fiskar som öring. Detta vill Grip on Life råda bot på genom att återställa en mer varierad vattenmiljö i Hedströmmen.

Vill du vara med i arbetet?

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och med finansiering av Grip on Life har Sportfiskarna fått i uppdrag att planera och utföra manuell biotopvård i Hedströmmens naturreservat under 2023–2024.

Sportfiskare och fiskerättsägare hälsas välkomna att vara med i arbetet nu i september!

Vid fem tillfällen – 5, 6, 7, 12 och 13 september – kommer vi att visa hur den här typen av arbete går till och också jobba praktiskt för att förbättra förutsättningarna för fisken i Hedströmmen.

Vill du vara med? Anmäl dig via mejl eller telefon till Malin Kjellin, Sportfiskarna (kontaktuppgifter på denna sida). Vi bjuder på korv under dagen.