Flygbild över demonstrationsområde med vandringsslingan inritad i gult.

Nu kan skogliga demonstrationsområden besökas även digitalt

Nyhet - 27 februari 2024

Grip on Life anlägger cirka 60 demonstrationsområden för att sprida kunskap om skogsbruk och vatten. Nu lanserar projektet även digitala versioner av fyra av demonstrationsområdena vilket gör det möjligt att besöka dem på distans.

Demonstrationsområden med tillhörande vattendragsvandringar och skogsträffar är en viktig del i Grip on Lifes arbete med att öka kunskapen om skogsbruk med hänsyn till vatten, och om livet i och kring vattnet. Varje demonstrationsområde har en slinga som besökarna kan följa och längs denna slinga finns informationsskyltar om det som visas i området, till exempel om betydelsen av kantzoner vid vattendrag.

De digitala demonstrationsområdena är ett komplement till de fysiska, säger Marie Lundström, Skogsstyrelsen Norra Västerbotten/Grip on Life.

– Det är en möjlighet att få ta del av all kunskap även om man inte besöker området på plats. I de digitala versionerna kan man ”gå” respektive slinga och få med sig samma kunskap – och lite till – som ges i skogen, förklarar hon.

Digitalisering av demonstrationsområden i Västerbotten

Det är fyra demonstrationsområden i Västerbotten som nu digitaliserats. Dessa tar upp hyggesfritt skogsbruk, naturvårdande skötsel samt hänsyn till vatten i samband med skogsbruksåtgärder. Även på de två förstnämnda demonstrationsområdena finns en ”vattenaspekt” med.

– Vid hyggesfritt skogsbruk måste man också tänka på hänsynen till vatten, exemplifierar Marie Lundström.

De digitala versionerna innehåller dessutom karta, vägbeskrivning och en närmare beskrivning av demonstrationsområdet.

60 demonstrationsområden i skogen

I dagsläget är 24 av Grip on Lifes demonstrationsområden helt klara runt om i Sverige. Totalt ska knappt 60 demoområden anläggas innan projektet avslutas 2025.