En man flyttar stenar i en mindre å. Foto: Emåförbundet/Daniel film

Ny film: Enkla åtgärder kan förbättra livet i mindre vattendrag

Nyhet - 10 januari 2024

Markägare som är intresserade av att förbättra förutsättningarna för fisk och andra vattenlevande djur i åar och bäckar, kan med enkla medel göra en insats. I en ny film berättar vi hur!

Att återställa ett vattendrag till naturliga förhållanden kan både praktiskt och ekonomiskt innebära väldigt stora insatser. Men att få tillbaka vissa av de förlorade livsmiljöerna kan vara enklare än man tror.  

– Det går att komma långt med handkraft! Genom att lägga tillbaka stenar som rensats bort för hand, kan man återigen få ett vattendrag med mer variation. Och det i sin tur skapar förutsättningar för bättre livsmiljöer för till exempel småfisk, säger Therese Helgesson, ansvarig för Grip on Life på Länsstyrelsen i Jönköping.

Ett exempel är att öppna upp sidofåror som tidigare stängts av för att koncentrera vattnet till en fåra. Genom att flytta på stenarna som stängt av sidofåran skapar man snabbt ytor för nya livsmiljöer

– Nyckeln i arbetet är att inte tänka för mycket, utan att låta de stenar som man lägger tillbaka i vattendraget hamna där de hamnar. Slutresultatet ska inte se byggt ut på något sätt, säger Jens Nilsson, Emåförbundet, i filmen.

Han och tipsar också om att om man känner sig osäker på vilka restaureringsinsatser man får och bör göra, så kan man kontakta sin länsstyrelse.

Fakta om filmen

Den korta filmen ”Restaurering – enkla åtgärder i små vattendrag” har finansierats med medel från Grip on Life och är ett samarbete mellan Emåförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping.