Bilden visar hur död ved kan läggas i vattendrag.  Foto: Emåförbundet

Ny film om död ved i vattendrag

Nyhet - 18 april 2023

I en ny kort film berättar vi hur skogsägare med enkla medel kan göra en insats för att förbättra miljön för bland annat öring. Att tillföra död ved i bäckar och åar är en viktig insats för att öka den biologiska mångfalden.

För att skapa bättre miljöer för fisk och bottenfauna, exempelvis sländlarver, mygglarver och musslor, behövs mer död ved.

- Det hänger samman med att där det finns död ved, men även stenar, stoppas vattnet upp och skapar miljöer där fisk och bottenfauna kan få lite andrum, skugga och hitta mat. Om vattnet bara forsar i en strid ström så klarar de inte att leva där. Det behöver också kunna bildas platser med lekgrus där fiskarna kan sprida sin rom, förklarar Therese Helgesson som arbetar inom Grip on Life på Länsstyrelsen Jönköping och som varit med och tagit fram filmen Död ved.

Filmen belyser även hur skogsägare bör tänka när det gäller kantzoner intill vattendrag. Idag saknar många bäckar och åar funktionella kantzoner och många vattendrag har också rätats och rensats från död ved och stenar. Men med små åtgärder kan man öka den biologiska mångfalden i vattnet, uppger Therese Helgesson:

- Framför allt ska man låta träd och grenar som faller ner i vattnet ligga kvar. Man kan också aktivt fälla något enstaka träd ut i vattnet eller lägga ner en grov gren. Där det är möjligt kan man även knuffa tillbaka stenar med hjälp av ett spett. Det behöver inte vara någon stor åtgärd med maskiner.

Fler filmer

Filmen Död ved är producerad för Grip on Life av Emåförbundet på uppdrag av Länsstyrelsen Jönköping. Ytterligare två filmer är på gång; en om hur man kan ta bort små vandringshinder, och en om att lägga sten i vattendrag.

 - Vi hoppas att de korta filmerna kan inspirera skogsägare att göra en insats, säger Therese Helgesson.

Klicka på länken nedan för att se filmen.