Forsande vatten genom skog.  Foto: Louise Elm

Så förbättrar vi vattenkvaliteten i Hedströmmen

Nyhet - 11 juni 2020

I Grip on Life arbetar vi bland annat för bättre vattenkvalitet och bättre förutsättningar för livet i vattnet. Nu kan du läsa våra nya faktablad om hur vi tillsammans kan förbättra vattnet i Hedströmmen!

Faktabladen innehåller information om vad som är viktigt att tänka på vid skogsbruk vid vatten för att förbättra vattenkvaliteten. Det handlar bland annat om att lämna kantzoner mot vattendrag, anpassa vägtrummor och att undvika att dikesrensa.

Markägare i området kring Hedströmmen, närmare 300 personer, har fått informationsbladen och en karta över sin egen fastighet i avrinningsområdet hemskickade. På kartan ser de bäckar, diken och hur vattnet rinner i landskapet. Kartan hoppas vi ska vara en hjälp i samband med skogsbruk vid vatten, eftersom markbruket påverkar vattnet nedströms.

Du som inte fått faktabladet hemskickat kan läsa det här på vår webbplats. Du hittar också ett faktablad om den ovanliga flodpärlmusslan som finns på enstaka platser i Hedströmmen.