Fotot togs den 17 maj 2019, bredvid rastplatsen vid Entré Bodsjöstrupen. Det är här informationsslingan om Skogsbruk vid vatten, som projektet Triple Lakes har skapat, börjar. Det vi ser är Bodsjöbyån, som via Storselet, rinner ut i Bodsjöstrupen. Som i sin tur är en del av Bodsjön. Foto: Linda Nilsson

Så fungerar den samlade åtgärdsplanen för vatten

Nyhet - 23 juni 2022

I en samlad åtgärdsplan för vatten (SÅV) finns åtgärder som rör vatten samlat på ett ställe och prioriterar mellan olika åtgärder och geografiska områden. Men hur har SÅV-metodiken fungerat hittills? Det beskriver vi i en rapport.

Under 2015 och 2016 tog Länsstyrelsen i Jönköping fram en så kallad Samlad åtgärdsplan för vatten (SÅV). SÅV samlar åtgärder som rör vatten på ett ställe och prioriterar mellan åtgärder och geografiska områden. Materialet är tänkt att fungera som underlag för alla som arbetar med vattenåtgärder.

Inom Grip on Life vill vi informera om den samlade åtgärdsplanen för vatten och lyfta de erfarenheter man fått hittills av att använda SÅV-metodiken inom olika verksamhetsområden. Ett sådant område är arbetet med den nationella planen för moderna miljövillkor (NAP) där man inom ett pilotprojekt i Tidan har testat att använda SÅV som ett prioriteringsverktyg.

Rapport summerar erfarenheter

Inom projektet har vi tagit fram en rapport som summerar och utvärderar erfarenheterna som gjorts inom ramen för det inledande arbetet med NAP.

Några av slutsatserna:

  • SÅV-metoden uppfyller mycket väl det syfte den togs fram för – det vill säga att samla åtgärdsarbete rörande vatten med tanke på de mål och miljöproblem som en länsstyrelse ska hantera.
  • Sannolikt måste både själva metodiken och syftet med SÅV ses över om metoden ska fungera fullt ut som ett huvudverktyg för att göra prioriteringar kopplat till arbetet med NAP.
  • SÅV bör med fördel kunna användas som ett värdefullt verktyg för en länsstyrelse när man tar fram bakgrundsbeskrivningar och målbilder gällande vattenkraftens miljöpåverkan.