Grupp av studenter på fältexkursion vid vattendrag. Foto: Lennart Täljeblad

SLU-studenter får mer kunskap om skogens vatten och hänsyn

Nyhet - 08 september 2023

För femte året i rad har Grip on Life fått förtroendet att hålla en heldagskurs för SLU-studenter om skogens vatten och vattenhänsyn. Hela torsdagen ägnades åt teori och praktiska övningar.

För femte året i rad har Grip on Life fått förtroendet att hålla en heldagskurs för SLU-studenter om skogens vatten och vattenhänsyn. Hela torsdagen ägnades åt teori och praktiska övningar.

Det är studenter i årskurs 2 på Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet som nu borrat djupare i frågor som berör skogsbruk och hänsyn till vatten, samt vattenekologi och restaurering av vattenmiljöer. Knappt 40 blivande jägmästare var på plats igår (7 september) vid Kulbäcken, ett biflöde till Vindelälven, tillsammans med representanter från Grip on Life.

– Det är alltid värdefullt att prata om de här frågorna i fält, det blir mera ”hands on”. Enligt våra tidigare enkäter bland SLU-studenterna, uppskattar de att få blanda teori med praktiska övningar, säger Ragna Lestander, skogskonsulent på Skogsstyrelsen Södra Västerbotten, och ansvarig för Grip on Lifes arbete inom distriktet.

Inventera bottenfauna och avgränsa kantzoner

Fältdagen innehöll flera delar. Bland annat pratade man om restaurering av flottledspåverkade vattendrag, vikten av kantzoner, hänsyn till vatten i samband med avverkning och dikesrensning. De praktiska övningarna bestod till exempel av att studenterna fick inventera bottenfaunan i Kulbäcken, avgränsa en kantzon samt använda digitala kartverktyg (terrängskuggning och markfuktighet) för att bättre kunna planera en skogsbruksåtgärd.

Att de som utbildar sig inom skogliga yrken är väl insatta i frågor som berör vatten i samband med skogsbruksåtgärder och även förstår vattnets olika värden är viktigt för arbetet med god miljöhänsyn, menar Ragna Lestander. Inte minst inom Natura 2000-områden behövs denna kunskap.

– Olika åtgärder krävs för att skydda de här områdena. Därför är det viktigt att vi pratar om hur man kan ta hänsyn till de värdefulla vattenmiljöerna som finns i skogslandskapet, säger hon.

Fortsättning även nästa år

En fältdag för andraårsstudenter planeras även till nästa år, vilket i så fall blir den sista innan Grip on Life avslutas 2025. Men SLU har signalerat att de är intresserade av att fortsätta samarbetet kring en fältdag om vattenfrågor med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Foto: Tobias Eriksson, Länsstyrelsen i Västerbotten och temaledare för Grip on Life, undervisar studenterna under fältdagen.