Svaide vät med tallar som växer längs vätens kant. Solen går ner och himlen är svagt rosa.  Foto: Amanda Overmark

Stor våtmarkskonferens i höst – anmälan nu öppen

Nyhet - 14 april 2023

Hur kan arbetet med att återställa våtmarker effektiviseras? 20–21 september arrangerar Våtmarksfonden och Grip on Life Våtmarkskonferensen i Värnamo där vi bland annat kommer att belysa denna viktiga fråga! Anmälan till konferensen är nu öppen.

Att restaurera våtmarker är en angelägen åtgärd såväl med tanke på klimatnyttan som biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster.

Det finns ett ökat intresse bland många markägare att vara med och bidra till att våtmarker återställs, men det finns en tröghet i processen. Den anses bero på krångligt regelverk, oönskad byråkrati och komplicerat finansieringssystem.

Under Våtmarkskonferensen i höst är restaurering av våtmarker i fokus.

- Vi hoppas att konferensen ska bli en viktig arena där vi kan prata både om problem och möjligheter med restaurering så att våtmarksarbetet kan bli så effektivt som möjligt, säger Hans von Essen, generalsekreterare för Våtmarksfonden.

Arrangörerna Våtmarksfonden och Grip on Life utlovar två dagar med kunskapsspridning om våtmarksarbetet i Sverige.

- Restaurering av våtmarker är en väldigt viktig fråga, faktiskt för hela Sverige. Att det går trögt och att arbetet stoppas upp bland annat på grund av krångligt regelverk är inte bra. Med konferensen vill vi ge en injektion till det här viktiga arbetet, säger Gunilla Oleskog, projektledare för Grip on Life.

Bland de medverkande finns landshövding Helena Jonsson, Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet, Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog samt representanter för Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, LRF, Södra och Naturskyddsföreningen med flera.

Anmälan till konferensen

Deltagande på Våtmarkskonferensen är avgiftsfritt, men kostnaden för boende och resa tillkommer. Sista dag för anmälan är 20 augusti 2023. Anmälan görs via Våtmarksfondens webbplats (se länk nedan). Här finns även mer information.

Målgrupp

Målgruppen för Våtmarkskonferensen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet hälsas varmt välkomna.

 

Fakta - Positiva effekter av restaurering av våtmarker

Dikade bördiga torvmarker läcker stora mängder växthusgaser, men att återställa en dikad våtmark är i praktiken tämligen enkelt och klimateffekten kommer direkt. Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växthusgaser. Restaurering av våtmarker i skog och mark har också stor betydelse för biologisk mångfald. Våtmarker bidrar även till andra ekosystemtjänster som biologiska reningsverk (minskat näringsläckage), att buffra vid plötsliga skyfall, en positiv inverkan på grundvattennivån och sist men inte minst ett attraktivt inslag i landskapsbilden.