En våtmark med tallar som växer längs våtmarkens kant. Solen är på väg ner och himlen är svagt rosa.  Foto: Amanda Overmark

Stort intresse för årets Våtmarkskonferens

Nyhet - 06 september 2023

Intresset för årets Våtmarkskonferens har varit rekordstort och konferensen är nu helt fullsatt! Vi ser fram emot att träffa alla deltagare i Värnamo den 20-21 september. Har du missat att anmäla dig? Lugn - det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt.

Under Våtmarkskonferensen är restaurering av våtmarker i fokus. Att restaurera våtmarker är en angelägen åtgärd, både med tanke på klimatnyttan, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster. Men hur kan arbetet med att återställa våtmarker effektiviseras?

Arrangörerna Våtmarksfonden och Grip on Life utlovar två dagar med kunskapsspridning om våtmarksarbetet i Sverige.

Vill du delta digitalt i konferensen? Anmäl dig på Våtmarksfondens webbplats senast den 11 september (se länk nedan).