Vacker utsikt över gransluttningar och vatten i Norra Västerbotten. Foto: Hans Gustavsson

Stort intresse för konferens om hållbart skogsbruk och rent vatten

Nyhet - 19 november 2019

Hur kan vi bedriva modernt skogsbruk och samtidigt skydda värdefulla vattenmiljöer? Det är en av frågorna vi diskuterade på Grip on Life:s nationella konferens Vattendrag, våtmarker och skog. Konferensen lockade omkring 75 personer som kunde dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Vatten är ett mångsidigt och viktigt ämne på jorden. Samtidigt är det hotat och påverkat från många håll. Genom historien har våra vattenmiljöer förändrats, exempelvis genom utdikning av våtmarker samt rensning och rätning av bäckar, åar och älvar för flottning.

Den 13–14 november arrangerade vi en konferens i Härnösand. Konferensen fokuserade på hur Sverige når målen Natura 2000 och vattenförvaltningen och hur olika samhällsintressen kan mötas kring dessa frågor. Omkring 75 personer deltog från hela landet, både från skogsnäringen och andra företag, myndigheter och intresseorganisationer. Såväl deltagare som föreläsare var mycket nöjda med dagarna.

− Egentligen handlade konferensen om mer än skog, men projektet har som mål att hitta sätt att bruka skogen utan att påverka vattnet. Samtidigt blir skogen allt viktigare i klimatdiskussionen, både som kolsänka och som råvara för material och bränsle, säger Stina Welander, samordnare i Bottenhavets vattendistrikt.

På konferensen presenterades bland annat praktiska exempel på åtgärder i olika miljöer. Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Freshabit är några av organisationerna som höll presentationer.

− Vi ligger rätt i tid, till och med i framkant, när det gäller diskussionerna kring samverkan och samordning av olika direktiv som vatten- och art och habitatdirektiven. EU:s miljöprogram håller som bäst på att fundera kring en ny projektform för kommande programperiod, nämligen just samverkan mellan olika direktiv, säger Gunilla Oleskog, projektledare för Grip on Life.

Vi tackar alla deltagare och föreläsare för deras stora engagemang som bidrog till en lyckad konferens!