Forsande bäck i skog.  Foto: Josefina Sköld

Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Nyhet - 13 december 2019

Vilka verktyg och vilken kunskap finns för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag? Hur kan vi använda kunskapen i praktiken? Och hur arbetar Grip on Life med dessa frågor? Varmt välkommen till vår workshop "Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag" där vi pratar om just de här frågorna!

Workshopen handlar om metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag. Vi kommer att utbyta erfarenheter inom ämnet och se hur det går med uppbyggandet av demonstrationsslingor och -områden inom Grip on Lifes verksamhetsområde. 

Datum: 21-22 januari 2020
Plats: Naturvårdsverkets lokaler på Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad