Person som tittar in i kameran

Jämtland: Träff i fält om miljöhänsyn

23 maj - 23 maj

Välkommen till en träff i Sveg den 23 maj om miljöhänsyn i skogen.

På den här fältträffen får du information om skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av väl utförd miljöhänsyn. Träffen  fokuserar på naturvårdsarter och fridlysta arter som förekommer i sandtallskog och tallnaturskog. Exempel på aktuella arter i samband med träffen: mosippa, dvärgbägarlav, kolflarnlav, plattlummer. 

  • Tid: 23 maj klockan 9-12
  • Plats: Sveg, Härjedalens kommun.

Tag med fika eller matsäck.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 9 maj.

Anmälan till träff om miljöhänsyn

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet