Illustration för FLEGT-licens

Registrera din FLEGT-licens som e-licens

Sedan den 1 november 2020 pågår ett pilotprojekt för att effektivisera registreringen av FLEGT-licenser i EU:s licenssystem FLEGIT (TRACES.NT). Projektet pågår fram till den 30 april 2022.

Testa registrering med e-licens

Registrering med e-licens innebär att du som importör inte längre behöver registrera din leverans manuellt i FLEGIT då du importerar trä- eller pappersprodukter från Indonesien. När du trycker på Claim license överförs all nödvändig information om leveransen från det indonesiska systemet SILK till FLEGIT.

För att kunna registrera en e-licens behöver du

  • Licensnumret (t.ex. 21.00xxx-00xxx.002-ID-SE)
  • Verifikationsnumret. Verifikationsnumret hittar du under streckkoden i dokumentet.
  • Kontrollera att uppgifterna stämmer med din FLEGT-licens och ange ort och tid för ankomst.

Fördelarna med registrering med e-licens är  

  • Mer tidseffektivt då registreringen i FLEGIT är automatiserad. En kopia av FLEGT-licensen behöver inte skickas till Skogsstyrelsen. 
  • Minskad risk att fel uppgifter lämnas in, vilket innebär minskad risk för lång handläggningstid

Då pilotprojektet avslutats kommer en utvärdering genomföras innan e-licenser kan bli ett permanent alternativ vid registrering av FLEGT-licenser.

En manual för att komma igång med e-licenser hittar du under relaterade dokument.

  • Senast uppdaterad: 2022-03-23