Illustration för FLEGT-licens. Foto: Ann Giss

Registrera din FLEGT-licens

När du importerar trä- eller pappersprodukter från Indonesien behöver du registrera din FLEGT-licens i FLEGIT (TRACES.NT). Du kan välja att registrera din licens manuellt eller med e-licens.

Registrering med e-licens

När du trycker på Claim license överförs all nödvändig information om leveransen från det indonesiska systemet SILK till FLEGIT.

För att kunna registrera en e-licens behöver du

  • Licensnumret (t.ex. 23.00xxx-00xxx.002-ID-SE)
  • Verifikationsnumret. Verifikationsnumret hittar du under streckkoden i dokumentet.
  • Kontrollera att uppgifterna stämmer med din FLEGT-licens och ange ort och tid för ankomst.

Fördelarna med registrering med e-licens är  

  • Mer tidseffektivt då registreringen i FLEGIT är automatiserad. En kopia av FLEGT-licensen behöver inte skickas till Skogsstyrelsen. 
  • Minskad risk att fel uppgifter lämnas in, vilket innebär minskad risk för lång handläggningstid

En manual för att registrera e-licenser hittar du under relaterade dokument.

Manuell registrering

Du kan också välja att registrera licensen manuellt i systemet. För att påbörja manuell registrering trycker du på Skapa nytt tillstånd.

För att kunna registrera en licens behöver du:

  • Kopia på licensen där alla uppgifter är tydliga.
  • Kontrollera att uppgifterna du manuellt registrerat stämmer med din FLEGT-licens och därefter ange ankomstort och tid för ankomst.
  • Efter du har registrerat licensen i systemet ska du skicka in en kopia på licensen till flegt@skogsstyrelsen.se

En manual för hur du registrerar FLEGT-licenser manuellt hittar du under relaterade dokument.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-13