En person står i skogen med en platta i handen. Han bär kläder med Skogsstyrelsens logotyp. Foto: Michael Ekstrand

Skogliga planer

Sedan den 1 januari 2020 har Skogsstyrelsen slutat med produktionen av traditionella skogsbruksplaner. Det vi numera kan erbjuda är insamling av fältunderlag till andra skogliga aktörer som till exempel virkesköpare, förvaltare eller organisationer som äger skog.

Leveranser gör vi enbart i digital form och beställaren tar själv ansvar för eventuell tryckning, kontakt och leverans till slutkund. Utöver fältunderlag erbjuder vi även planeringstjänster inom vägsegmentet och askspridningsplaner. Mer information hittar du under våra konsulttjänster.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

  • Senast uppdaterad: 2023-06-07