skogsskötselserien omslag. Foto: Michael Ekstrand

Plantering av barrträd

Plantering är sedan länge den vanligaste föryngringsmetoden i svenskt skogsbruk. På mer än 80 procent av den årliga hyggesarealen används idag drygt 350 miljoner plantor.

Kapitlet tar upp vilka plantegenskaper som behövs för olika ståndorter och lägen i landet. Viktiga ståndortsfaktorer för plantetablering beskrivs, även hur man markbereder, planterar och följer upp planteringsresultatet.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09