Skogskötselserien omslag

Skogsskötselns grunder och samband

Skogshushållning innebär att man planerar nyttjandet av skogens alla nyttigheter. Inventering och beskrivningar av skogen är nödvändiga underlag och ligger till grund för skogsskötselåtgärder

I det här kapitlet av Skogsskötselserien beskrivs skogsskötselns många termer och begrepp. Du kan läsa om hur träd och bestånd växer, om bonitet, konkurrens, med mera.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09