Skogskötselserien omslag. Foto: Stefan Andersson

Skogsbränsle

Energi från skogen utgör idag en betydande del av Sveriges energiförsörjning. Det mesta energiråvaran utgörs av skogsindustrins biprodukter och avlutar, men primärt skogsbränsle som grenar och toppar, småträd och rötved bidrar också.

I detta kapitel beskrivs hur mycket av primära bränslen som finns, hur de skördas samt produktions- och miljömässiga effekter av att denna skörd.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09