Virkesvälta. Fotograf: Michael Ekstrand. Foto: Michael Ekstrand

Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter

Trä har alltid varit ett viktigt material för människan. Idag används trä främst till massa och papper, för att sågas till plank och brädor samt till energi. Nya produkter utvecklas från skogsråvara som kan få betydelse i framtiden.

Kapitlet beskriver hur skogsråvara används i förädlingsindustrin och något om trender för framtiden. Det tar upp hur vedbildning går till och hur ved är uppbyggd. Det går också igenom möjligheterna att med skogsskötsel forma virkets egenskaper och hur de kan prognosticeras redan vid avverkning med hjälp av bland annat skördardata.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09