Staplats virke

Skogsskötselns ekonomi

Skogsbruk kännetecknas av att det är lång tid mellan en investeringskostnader och intäkter. Därför måste beslut fattas under osäkerhet om skogens utveckling och framtida priser.

Kapitlet går igenom skogsekonomins grunder, trakthyggesbrukets ekonomi, ekonomiska kalkyler för bestånd och på företagsnivå. Sätt att värdera produktion av annat än virke, samhällsekonomiska aspekter samt styrmedel i skogen tas också upp.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09