Avverkning med motorsåg. Foto Kent Johansson. Foto: Kent Johansson

Skogliga kollektivavtal inom staten

Skogsstyrelsen tecknar för statens räkning de centrala kollektivavtalen med GS-facket som gäller för allt skogligt arbete av praktisk natur som utförs vid statliga myndigheter.

Det finns två olika avtal: 

 1. VASA-Skog som tillämpas
  • där arbetstagaren omfattas av villkoren i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning och 
  • där arbetsgivaren inte ensidigt förfogar över vem som anställs, arbetets innehåll eller sysselsättningsgrad och
  • där anställningen ingåtts med beaktande av sådana sakliga grunder, utöver förtjänst och skicklighet, som regleras i 4 § anställningsförordningen enligt 1 § ovan, och 
  • där arbetstagaren sysselsätts med skogsarbete.
 2. VISST som tillämpas där arbetstagaren utför skogligt arbete utom det som omfattas av VASA-Skog. VISST tillämpas också vid praktiskt skogligt arbete där arbetsgivaren får arbetsmarknadspolitiskt stöd i form av lönebidrag eller trygghetsanställning.
 • Senast uppdaterad: 2024-01-18