Skogskötselserien omslag

Skogsträdsförädling

Det förädlade material som finns praktiskt tillgängligt idag ger en ökad tillväxt på mellan 10 och 25 procent. Det har tagits fram genom urval, korsning och testning.

I framtiden kommer sannolikt sticklingsförökning och somatisk embryogenes att öka den genetiska vinsten ytterligare. Bland mycket annat tar kapitlet upp hur förädlade plantor kan användas i ett förändrat klimat.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09